Factsheet 6 - EGA lidelser i EU’s medlemslande

Keywords:

EGA lidelser er en almindeligt brugt betegnelse for de arbejdsbetingede lidelsere, der opstår i kroppens muskler og led som følge af ensidigt gentaget arbejde (EGA). Disse lidelser kan især være lokaliseret til skuldre og nakke, håndled og albuer men også til knæ, og kan være forårsaget af uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og - bevægelser eller meget ensidigt og tempobetonet arbejde (se agenturets rapport Work-related neck and upper limb musculoskeletal disorders). Dette datablad fremhæver resultaterne af en ny rapport fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, Repetitive Strain Injuries in the Member States of the European Union, og er baseret på resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse fra 1999. Den blev gennemført på anmodning fra det Hollandske social- og arbejdsministerium, der ønskede at få oplyst, hvordan de forskellige europæiske lande definerer og vurderer EGA-problemet, og hvilke politikker og foranstaltninger der anvendes til løsning heraf.

Download in: cs | da | de | el | en | es | et | fr | hu | it | lt | lv | nl | pl | sk | sl | sv |