Factsheet 39 - Indåndingsallergener

Keywords:

Arbejdsmiljøagenturet er i lyset af den europæiske arbejdsmiljøuge I 2003 i færd med at udarbejde en række faktablade med fokus på arbejdsmiljøinformation og sundhedsmæssige oplysninger om farlige stoffer. Indåndingsallergener er biologiske og kemiske stoffer, der kan fremkalde allergiske luftvejssygdomme hos mennesker. I dette faktablad beskrives de vigtigste karakteristika ved udsættelse for disse stoffer og de forebyggende foranstaltninger, der bør træffes.

Downloadin: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | nl | pl | pt | sk | sl | sv |