Factsheet 101 - Sundhedsfremme blandt unge arbejdstagere - Et sammendrag af eksempler på god praksis

Keywords:

Faktabladet giver et sammendrag af 12 eksempler på god praksis, som viser en række initiativer og foranstaltninger til fremme af unge arbejdstageres sundhed. Unge arbejdstagere kommer oftere ud for ulykker med ikke-dødelig udgang på arbejdspladsen, og sandsynligheden for at de pådrager sig en erhvervssygdom er større end for arbejdsstyrken som helhed. I stedet for at forårsage skade kan arbejdspladsen imidlertid udgøre en vigtig ramme for sundhedsfremmende arbejde og give mulighed for at forbedre arbejdstagernes almene helbredstilstand. På den måde vil virksomhederne også drage fordel af det, i og med at det vil mindske de udgifter, der er forbundet med sygdomsfravær, og bidrage til øget produktivitet.

Download in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |

Yderligere publikationer om dette emne