Overvejelser i forbindelse med brugen af hurtige antigentest (inklusive selvtest) til påvisning af SARS-CoV-2 i arbejdssammenhænge

Keywords:

Denne fælles tekniske rapport fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) og EU-OSHA giver et overblik over brugen af hurtige antigentest til diagnosticering af SARS-CoV-2, som er den virus, der forårsager covid-19, i arbejdssammenhænge. Den omfatter en undersøgelse af EU-OSHA’s fokuspunkter om brugen af hurtige antigentest på arbejdspladsen.

I rapporten vurderes de faktorer, der indgår i indførslen af hurtige antigentest på arbejdspladsen, og det konkluderes, at test kan spille en rolle i mindskelsen af spredningen af virus i indendørs miljøer med høj risiko. Det fremhæves imidlertid, at test bør være et supplement til, og ikke en erstatning for, andre sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger for at forebygge spredningen af virus. Ligeledes understreges betydningen af at inddrage myndigheder, arbejdstagere, arbejdsgivere og bedriftssundhedstjenester i udarbejdelsen af en teststrategi for arbejdspladsen. Et godt samarbejde mellem arbejdsmiljømyndigheder og offentlige sundhedsaktører er afgørende for at sikre, at alle er beskyttet.

Download in: en