Årsberetning for 2017

Keywords:

Opnåede resultater og fremtidige mål

EU-OSHA's årsberetning for 2017 præsenterer resultaterne i forbindelse med agenturets flagskibsprojekter og ser på de fremtidige mål. De vigtige aktiviteter i 2017 var bl.a. afslutningen af den anden europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst og topmødet i Bilbao, der afsluttede arbejdsmiljøkampagnen 2016-17, samtidig med, at forberedelserne til kampagnen i 2018-19, "Sikre og sunde arbejdspladser har styr på kemien", gik i gang.

EU-OSHA havde fortsat en stærk tilstedeværelse på nationalt, europæisk og internationalt plan, idet det arrangerede og deltog i arrangementer i løbet af hele året. Agenturet arbejdede på projekter sammen med en række andre EU-organer, bidrog fortsat til EU's køreplan for kræftfremkaldende stoffer og modtog Den Europæiske Ombudsmands pris for god forvaltning.

Download in: en

Yderligere publikationer om dette emne