Hotel- og restaurationsvirksomhed – dokumentation fra den europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER)

Keywords:

Antallet af arbejdsmiljørisici i den hektiske hotel- og restaurationsbranche er nærmest endeløs. Det kan blandt andet omfatte ergonomiske risici, risici forbundet med temperaturer og luftforurenende stoffer, risici forbundet med glide-/faldulykker, farlige stoffer og sikkerhedsrisici samt psykosociale risici, herunder risici, der kan opstår på grund af løbende kontakt med kunder, stor arbejdsbyrde og tidspres for at overholde korte frister i spidsbelastningsperioder.

Denne rapport fra EU-OSHA belyser sektorspecifikke foranstaltninger til forbedring af risikostyringen, herunder medarbejderinddragelse, samt konsekvenserne af covid-19-pandemien.  

Læs rapporten Hotel- og restaurationsvirksomhed – dokumentation fra den europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER) 

Søg i alle sektorernes undersøgelsesresultater i ESENER-datavisualiseringen 

Download in: en