You are here

Priser for god arbejdsmiljøpraksis

Om kampagnen "Et sikkert og sundt arbejdsmiljø"

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur gennemfører toårige kampagner for et sikkert og sundt arbejdsmiljø, støttet af EU-institutionerne og de europæiske arbejdsmarkedsparter og koordineret på nationalt niveau af agenturets netværk af knudepunkter.

Den nuværende kampagne for 2016-2017 om sunde arbejdspladser for alle aldre fremmer bæredygtig beskæftigelse og sund aldring. Kampagnen har til formål at fremme betydningen af forebyggelse igennem hele arbejdslivet og øge bevidstheden om at skræddersy arbejde til individuelle evner, hjælpe arbejdsgivere og arbejdstagere med information og værktøjer til arbejdsmiljøledelse i relation til en aldrende arbejdsstyrke og fremme udvekslingen af god praksis på dette område.

Priser for god arbejdsmiljøpraksis

De europæiske priser for god praksis er en vigtig komponent i hver kampagne. Konkurrencen arrangeres af EU-OSHA i samarbejde med medlemsstaterne og formandskabet for Rådet i EU for at anerkende innovative og enestående eksempler på god praksis inden for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Priserne for god praksis tjener også som platform for deling og fremme af god praksis i Europa.

Under kampagnen for 2016-2017 om sunde arbejdspladser for alle aldre har priserne for god praksis til formål at fremhæve de bedste eksempler på organisationer, der aktivt håndterer sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen i relation til en aldrende arbejdsstyrke.

Formålet med de europæiske priser for god praksis 2016-2017 er at anerkende virksomheder, som på fremragende og nyskabende vis har bidraget til at fremme bæredygtigt arbejde i forbindelse med en aldrende arbejdsstyrke, og som har vist en holistisk tilgang til arbejdsmiljøstyring og et livsperspektiv i forhold til forebyggelse af risici for at sikre en sund aldring på arbejdspladsen.

EU-OSHA modtog 42 bidrag fra 23 lande. Blandt disse kom fem bidrag fra officielle kampagnepartnere. Bidragene kom fra en fra bred vifte af organisationer af forskellig størrelse og inden for mange sektorer.

Bidragene blev bedømt af en europæisk jury bestående af tre medlemmer, herunder repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, Europa-Kommissionen, den maltetiske arbejdsmiljømyndighed, og EU-OSHA. Formand for juryen var prof. Stephen Bevan fra IES (Institute for Employment Studies). Ni bidrag blev belønnet med en pris og ni fik rosende omtale af juryen, herunder bidrag fra officielle kampagnepartnere.

Alle prisbelønnede eksempler og eksempler, der fik rosende omtale, er indeholdt i folderen Priser for god arbejdsmiljøpraksis for 2016-2017