You are here

Priser for god arbejdsmiljøpraksis

Den 14. uddeling af priser for god arbejdsmiljøpraksis er en del af kampagnen "Sunde arbejdspladser håndterer farlige stoffer" i 2018-19. Den anerkender organisationer, der aktivt tager hånd om de risici, som farlige stoffer på arbejdspladsen udgør.

Uddeling af priser for god arbejdsmiljøpraksis tilrettelægges af EU-OSHA i samarbejde med EU's medlemsstater for at anerkende fremragende og innovative bidrag til sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Priserne tjener også som platform for deling og fremme af god praksis i Europa.

I 2018-19 kampagnen skal eksemplerne især vise en helhedstilgang til styring af arbejdsmiljø og reelle forbedringer i brugen og håndteringen af farlige stoffer, der fastlægger sikre og sunde arbejdsforhold. Den uafhængige, tresidede jury vil også være på udkig efter tiltag, som er både bæredygtige og kan overføres.

Sådan deltager du

EU-OSHA modtager gerne bidrag fra alle interesserede europæiske organisationer og enkeltpersoner, også fra formidlende instanser såsom arbejdsmarkedets parter, arbejdsmiljøfagfolk og -rådgivere på arbejdspladsen.

Ønsker du flere oplysninger om konkurrencen og frister for at deltage, kan du gå ind på vores folder om priser for god praksis.

Download ansøgningsskemaet.

Alle bidrag bedømmes først på nationalt niveau af et tredelt netværk. Derefter nomineres et antal nationale vindere til at deltage i den paneuropæiske konkurrence.

Er du i tvivl om noget eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte EU-OSHA's focal point i dit land.

Se prisbelønnede og roste eksempler fra kampagnen i 2016-17.