You are here

Ledende medarbejdere

Direktør

Dr. Christa SEDLATSCHEK

sedlatschek(at)osha(dot)europa(dot)eu

Tlf.: 0034 944 358 302 (assistent)

Billede af Christa Sedlatschek

Christa Sedlatschek blev udnævnt til direktør for EU-OSHA i 2011. Hun er EU-OSHA's retlige repræsentant og ansvarlig for agenturets daglige drift, herunder alle finansielle, administrative og personalemæssige anliggender. Direktøren udnævnes for en periode på fem år, som kan fornyes én gang. Direktøren rapporterer til bestyrelsen.

Christa Sedlatschek er uddannet læge (fra Wiens universitet) med speciale inden for arbejdsmiljø. Efter afsluttede studier arbejdede hun ved det østrigske arbejdstilsyn indtil 1993, hvor hun blev ansat ved arbejds- og socialministeriet. Her var hun fungerende leder af afdelingen for arbejdsmedicin.

I 1998 blev hun ansat ved EU-OSHA, hvor hun i sin egenskab af chef for den daværende enhed for arbejdsmiljø beskæftigede sig med udarbejdelse og udbredelse af informationsmateriale om god praksis. I den periode erhvervede hun sig en grundig viden om EU og de eksisterende arbejdsmiljøsystemer i medlemsstaterne.

Hun blev i 2003 ansat ved det tyske forbundsinstitut for arbejdsmiljø og arbejdsmedicin og blev i 2004 udnævnt til chef for det nationale "New Quality of Work"-initiativ (INQA). Initiativet blev søsat af den tyske forbundsregerings arbejds- og socialministerium i kølvandet på Lissabontopmødet i 2000, der sigtede mod at skabe flere og bedre job i Europa.

Interesseerklæring – CV

Chef for enheden for kommunikations- og fremstødsaktiviteter

Hr. Andrew SMITH

smith(at)osha(dot)europa.eu

Tlf.: 0034 944 358 342 (assistent)

Andrew Smith kom til EU-OSHA i 2000. Som chef for enheden for kommunikations- og fremstødsaktiviteter er han ansvarlig for udvikling og implementering af paneuropæiske kommunikationsstrategier, herunder for bevidstgørelseskampagner og e-kommunikation på flerpartsplan.

Med sin samfundsvidenskabelige baggrund (fra University of Bristol) har Andrew Smith mere end 25 års erfaring inden for kommunikation. Før han tiltrådte sin nuværende stilling var han i fem år informations- og kommunikationschef ved European Science Foundation. Fra 1989 til 1995 var han kommunikationschef for det britiske Economic and Social Research Council.

Interesseerklæring – CV

Chef for enheden for forebyggelse og forskning

Hr. William COCKBURN

cockburn(at)osha(dot)europa(dot)eu

Tlf.: 0034 944 358 372 (assistent)

Siden 2012 har William Cockburn stået i spidsen for EU-OSHA's enhed for forebyggelse og forskning, der er ansvarlig for såvel udarbejdelsen af tematisk indhold på arbejdsmiljøområdet som driften af Det Europæiske Overvågningscenter for Risikoovervågning.

William Cockburn har arbejdet ved EU-OSHA siden 1998, hvor han beskæftigede sig med forskningssamordning og risici i fremvækst og blev ansvarlig for den første europæiske virksomhedsundersøgelse om nye risici og risici i fremvækst (ESENER).

William Cockburn har en bachelorgrad i jura og en videnskabelig kandidatgrad i ergonomi (fra University of Loughborough). Før han kom til EU-OSHA var han universitetsforsker inden for virksomhedssikkerhedskultur. Han har arbejdet i den private sektor som ergonomikonsulent og som forskningsmæssig leder af projekter på arbejdsmiljøområdet.

Interesseerklæring – CV

Chef for ressource- og servicecentret

 Post vacant.