Ledende medarbejdere

Midlertidig administrerende direktør

Hr. William COCKBURN

William Cockburn er udpeget til midlertidig administrerende direktør, indtil en ny administrerende direktør tiltræder.

William Cockburn har arbejdet ved EU-OSHA siden 1998, hvor han beskæftigede sig med forskningssamordning og risici i fremvækst og blev ansvarlig for den første europæiske virksomhedsundersøgelse om nye risici og risici i fremvækst (ESENER).

William Cockburn har en bachelorgrad i jura og en videnskabelig kandidatgrad i ergonomi (fra University of Loughborough). Før han kom til EU-OSHA var han universitetsforsker inden for virksomhedssikkerhedskultur. Han har arbejdet i den private sektor som ergonomikonsulent og som forskningsmæssig leder af projekter på arbejdsmiljøområdet.

Interesseerklæring – CV

Chef for enheden for kommunikations- og fremstødsaktiviteter

Hr. Andrew SMITH

Andrew Smith kom til EU-OSHA i 2000. Som chef for enheden for kommunikations- og fremstødsaktiviteter er han ansvarlig for udvikling og implementering af paneuropæiske kommunikationsstrategier, herunder for bevidstgørelseskampagner og e-kommunikation på flerpartsplan.

Med sin samfundsvidenskabelige baggrund (fra University of Bristol) har Andrew Smith mere end 25 års erfaring inden for kommunikation. Før han tiltrådte sin nuværende stilling var han i fem år informations- og kommunikationschef ved European Science Foundation. Fra 1989 til 1995 var han kommunikationschef for det britiske Economic and Social Research Council.

Interesseerklæring – CV

Midlertidig chef for enheden for forebyggelse og forskning

Malgorzata Milczarek

Malgorzata Milczarek startede hos EU-OSHA i 2006 som projektleder. Hun har arbejdet i enheden for forebyggelse og forskning med fokus på projekter vedrørende psykisk sundhed på arbejdspladsen, arbejdsrelateret stress og andre psykosociale risici, såsom vold og chikane. Hun har også været ansvarlig for et omfattende projekt om arbejdsmiljøet i mikrovirksomheder og små virksomheder.

Malgorzata har en kandidatuddannelse i psykologi (Warszawa universitet) og en ph.d. i arbejdspsykologi (Schlesien universitet). Før hun kom til EU-OSHA, var hun akademisk forsker ved det centrale arbejdsbeskyttelsesinstitut — det nationale forskningsinstitut i Polen.

Interesseerklæring – CV

Chef for ressource- og servicecentret

 Andrea Baldan

Andrea Baldan startede i EU-OSHA i 2018 som leder af ressource- og servicecentret. Han leder det team, der leverer vigtige støttetjenester til agenturet, herunder menneskelige ressourcer, finansiering, indkøb, budgettering, regnskab og dokumenthåndtering.

Før Andrea Baldan kom til agenturet, arbejdede han i 10 år i Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling i London, hvor han førte tilsyn med systemer og operationer inden for indkøb og teknisk samarbejde, administrerede effektivitetsinitiativer på tværs af funktioner samt udformede og implementerede interne ledelsesprojekter. Han startede sin karriere inden for international udvikling med at arbejde på EU-Kommissionens projekter for teknisk bistand i udviklingslandene og boede i mange år i Sydafrika, hvor han virkede som ekspert i forvaltning af økonomiske udviklingsfonde og -projekter der.

Andrea Baldan er certificeret i change management og har et PRINCE2 (Foundation)-certifikat, en MBA fra University of Wales og en grad i virksomhedsledelse og -administration fra LIUC University (Italien).

Interesseerklæring — CV