Ledende medarbejdere

Administrerende direktør

William Cockburn Salazar

William Cockburn Salazar har arbejdet ved EU-OSHA siden 1998, hvor han beskæftigede sig med forskningskoordinering og risici i fremvækst og var ansvarlig for den første europæiske virksomhedsundersøgelse om nye risici og risici i fremvækst (ESENER). Fra 2012 til 2021 var han chef for EU-OSHA's enhed for forebyggelse og forskning, som udvikler arbejdsmiljøindhold for agenturet. Fra 2021 og frem til sin formelle udnævnelse som administrerende direktør i 2023 varetog han funktionen som midlertidig administrerende direktør.

William Cockburn Salazar har en bachelorgrad i jura og en kandidatgrad i ergonomi. Før han kom til EU-OSHA var han universitetsforsker inden for virksomhedssikkerhedskultur. Han har også arbejdet i den private sektor som ergonomikonsulent og forskningsleder for projekter på arbejdsmiljøområdet.

Interesseerklæring – CV

Chef for enheden for kommunikations- og fremstødsaktiviteter

Hr. Andrew SMITH

Andrew Smith kom til EU-OSHA i 2000. Som chef for enheden for kommunikations- og fremstødsaktiviteter er han ansvarlig for udvikling og implementering af paneuropæiske kommunikationsstrategier, herunder for bevidstgørelseskampagner og e-kommunikation på flerpartsplan.

Med sin samfundsvidenskabelige baggrund (fra University of Bristol) har Andrew Smith mere end 25 års erfaring inden for kommunikation. Før han tiltrådte sin nuværende stilling var han i fem år informations- og kommunikationschef ved European Science Foundation. Fra 1989 til 1995 var han kommunikationschef for det britiske Economic and Social Research Council.

Interesseerklæring – CV

Midlertidig chef for enheden for forebyggelse og forskning

Malgorzata Milczarek

Malgorzata Milczarek startede hos EU-OSHA i 2006 som projektleder. Hun har arbejdet i enheden for forebyggelse og forskning med fokus på projekter vedrørende psykisk sundhed på arbejdspladsen, arbejdsrelateret stress og andre psykosociale risici, såsom vold og chikane. Hun har også været ansvarlig for et omfattende projekt om arbejdsmiljøet i mikrovirksomheder og små virksomheder.

Malgorzata har en kandidatuddannelse i psykologi (Warszawa universitet) og en ph.d. i arbejdspsykologi (Schlesien universitet). Før hun kom til EU-OSHA, var hun akademisk forsker ved det centrale arbejdsbeskyttelsesinstitut — det nationale forskningsinstitut i Polen.

Interesseerklæring – CV

Chef for ressource- og servicecentret

Donianzu Murgiondo

Donianzu Murgiondo sluttede sig til EU-OSHA i september 2023. Som leder af ressource- og serviceenheden står hun i spidsen for det team, der administrerer områderne HR, økonomi, indkøb, dokumentation, intern kontrol og facility management.

Inden Donianzu kom til EU-OSHA, arbejdede hun i Det Europæiske Fiskerikontrolagentur (EFCA) i Vigo i mere end 16 år, først som sektorleder inden for finansiering og indkøb og senere som vicechef for ressource- og IKT-enheden.

Interesseerklæring – CV