Ženske in staranje delovne sile: posledice za varnost in zdravje pri delu – Raziskovalni pregled – Povzetek

Keywords:

V tem informativnem listu so povzete ugotovitve o povezanosti spola in starosti z vidika varnosti in zdravja pri delu. Osrednja tema je potreba po preučitvi s starostjo povezanih sprememb, ki odražajo biološke razlike med spoloma – kot je denimo menopavza, za katero še niso bile opravljene nobene raziskave – ter (družbeno pogojenih) razlik med spoloma – vključno z vertikalno (hierarhične razlike) in horizontalno segregacijo (prevladuje v različnih sektorjih), zaradi česar so ženske izpostavljene drugačnim tveganjem kot moški. Ob upoštevanju tovrstnih razlik, ki so značilne za celotno delovno življenje, je bilo sklenjeno, da je treba v okviru vseživljenjskega pristopa pri oceni tveganja upoštevati spol in staranje.

Prenesi in: en

Dodatne publikacije o tej temi