Summary - Varnost in zdravje pri delu v Evropi: stanje in trendi za leto 2023

Keywords:

V poročilu je opisano stanje na področju varnosti in zdravja pri delu v EU, predstavljeni pa so tudi trenutni trendi in razvoj dogodkov. Ugotovitve izhajajo iz podatkov, ki jih je Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu zbrala s pomočjo „informacijskega sistema za varnost in zdravje pri delu za celotno EU", ter kvantitativnih kazalnikov, katerim so dodani pojasnjevalni in analitični opisi.

V poročilu so zajeti trendi, ki segajo v obdobje od deset do 25 let nazaj, odvisno od razpoložljivosti zanesljivih podatkov in metodoloških vprašanj. Upoštevani so bili tudi posamezni dejavniki spremenjenih okoliščin ter različne infrastrukture za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Na koncu poročila so pregledno predlagane izboljšave ter podani primeri, pri katerih je prišlo do stagnacije in dvoumnega razvoja, ter področja, ki vzbujajo zaskrbljenost. 

Prenesi in: en