Varna in zdrava delovna mesta v Evropi: kakšno je stanje leta 2023?

Keywords:

V tem povzetku politike so povzete glavne ugotovitve iz poročila z naslovom Varnosti in zdravju pri delu v Evropi: stanje in trendi za leto 2023, v katerem so proučeni različni kazalniki, trendi in spremembe okoliščin na področju varnosti in zdravja pri delu.

Kljub razvoju celovitega okvira za obvladovanje tveganj za varnost in zdravje pri delu v državah članicah EU od sredine osemdesetih let prejšnjega stoletja so na nekaterih področjih še vedno potrebne izboljšave, saj navkljub zmanjševanju števila delovnih nezgod hkrati narašča število psihosocialnih in čustvenih dejavnikov stresa, ki vplivajo na dobro počutje delavcev, medtem ko fizična tveganja in ergonomsko breme ostajajo na enaki, zelo visoki ravni.

Poleg tega uporaba novih tehnologij na delovnem mestu, premik v sektorjih in spremembe z vidika delovne sile ter globalizacija zahtevajo širše in celovitejše ukrepe na področju varnosti in zdravja pri delu, v zvezi s katerimi je v tem povzetku predstavljen sklop priporočil za oblikovalce politik.

Prenesi in: el | en | et | fi | fr | hr | hu | lt | mt | nl | pl | sk | sl |