Varnejše in bolj zdravo delo pri vseh starostih: končno splošno poročilo o analizi

Keywords:

To poročilo temelji na glavnih ugotovitvah triletnega pilotnega projekta, za katerega je dal pobudo Evropski parlament, vodila ga je agencija EU-OSHA, nanašal pa se je na izzive na področju varnosti in zdravja pri delu, ki jih prinaša staranje delavcev.

Ugotovitve temeljijo na pregledih vprašanj o staranju ter varnosti in zdravju pri delu, rehabilitaciji in vrnitvi na delo, ter na preučitvi obstoječih politik, programov in pobud za vzdržno delo, vključno s tistimi, ki se nanašajo na rehabilitacijo in vrnitev na delo, v 28 državah članicah in štirih državah Efte ter na analizi glavnih gonilih sil za izvajanje praks na področju preprečevanja in promocije zdravja na ravni delovnih mest za starajoče se delavce.

Cilj projekta je bil tudi oceniti osnovne pogoje za sisteme varnosti in zdravja pri delu ob upoštevanju staranja delavcev in za zagotovitev boljše preventive za vse delavce skozi celotno delovno življenje.

Prenesiin: en