Irska: Odpravljanje tveganj, ki jih povzroča vdihljiv prah kristalnega kremena v gradbeništvu

Keywords:
Priznanja za dobro prakso v okviru kampanje Zdravo delovno okolje za obdobje 2018–2019
Pohvaljena organizacija 

Rakotvorna snov vdihljiv kristalni kremen je zelo pogosta nevarnost na gradbiščih.

Podjetje BAMZ Ireland je z zavezo na visoki ravni upravljanja opredelilo tveganja za delavce na svojih gradbiščih, ki izhajajo iz te nevarne snovi, in načine njihovega zmanjševanja. Številne nevarnosti so bile odpravljene že na stopnji načrtovanja – z zamenjavo uporabe materialov, ki vsebujejo kristalni kremen, in dejavnosti, pri katerih nastaja kristalni kremen, z varnejšimi alternativami –, poleg tega so bili izboljšani postopki gospodarjenja in osebna varovalna oprema, uvedeno pa je bilo tudi redno spremljanje skladnosti.

Podjetje je za podizvajalce pri javnem naročilu določilo, da je treba pri viru uporabljati ekstrakcijo vdihljivega prahu kristalnega kremena, in se je povezalo z znanim proizvajalcem profesionalnih orodij, da bi jim omogočila nakup takega orodja.

S prizadevanja za ozaveščanje delavcev so bili vsi seznanjeni s tveganji in koristmi ravnanja v skladu z varnostnimi politikami, ki ustvarjajo boljše delovno okolje in preventivno kulturo.

 

Prenesi in: en | is |