E-dejstvo 71: Seznam za ugotavljanje nevarnosti: vprašanja varnosti in zdravja pri delu, povezana z zeleno gradnjo

Keywords:

Ta seznam je priložen e-dejstvu o isti temi, njegov namen pa je pomagati opredeliti morebitne nevarnosti za varnost in zdravje delavcev, povezane z načrtovanjem in gradnjo zelenih stavb ter njihovim vzdrževanjem, obnavljanjem (posodabljanjem), rušenjem in zbiranjem odpadkov na kraju samem. V njem so navedeni tudi primeri preventivnih ukrepov za obvladovanje teh nevarnosti. Nekatere od teh nevarnosti za varnost in zdravje pri delu so nove v primerjavi s tradicionalnimi gradbišči in povezane z novimi zelenimi materiali, tehnologijami ali načrtovanjem. Druge nevarnosti so v gradbenem sektorju dobro poznane, vendar se pojavljajo v novih okoliščinah ali kombinacijah, povezanih z zelenimi stavbami, zato jih je treba posebej proučiti.

Prenesi in: bg | el | en | fr | is | lt | pl | pt | ro | sl |

Dodatne publikacije o tej temi