Bewaking en monitoring van werknemers op afstand: gevolgen voor de veiligheid en gezondheid op het werk

Keywords:

In deze discussienota wordt ingegaan op de gevolgen voor de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) van (digitale) bewaking- en monitoringpraktijken voor werknemers op afstand. Hierbij wordt ook gekeken naar de verschillen tussen werknemers ter plaatse en personeel dat op afstand werkt. Uit de bevindingen blijkt dat dergelijke toezichtsystemen weliswaar de psychosociale risico’s en negatieve gezondheidseffecten kunnen vergroten, maar dat deze aspecten kunnen worden beperkt door preventieve VGW-maatregelen te nemen.

De besproken inzichten zijn van onschatbare waarde om de gezondheid en veiligheid van deze nieuwe groep werknemers te beschermen. Er komen daarbij verschillende soorten werk aan bod dat buiten de bedrijfsruimten van de werkgever wordt verricht.

Downloaden in: en