Regelgeving rondom thuiswerken in Europa na de pandemie: recente ontwikkelingen

Keywords:

De toegenomen prevalentie van telewerken als gevolg van de COVID-19-pandemie heeft geleid tot intensiever onderzoek naar deze vorm van arbeidsorganisatie en de gevolgen ervan voor het welzijn en de gezondheid van werknemers. Telewerken biedt weliswaar voordelen, zoals flexibiliteit en autonomie, maar brengt ook nadelen met zich mee.

In dit verslag richt EU-OSHA zich op de manier waarop telewerken momenteel in Europa wordt gereguleerd en wordt een overzicht geboden van de regelgeving die na COVID-19 in de EU tot stand is gekomen. Er wordt ook gewezen op permanente veranderingen in de wetgeving en ontwikkelingen in de collectieve onderhandelingen in verschillende EU-lidstaten sinds het begin van de pandemiecrisis.

Downloaden in: en