Hybride werkregelingen: nieuwe kansen en uitdagingen voor de veiligheid en gezondheid op het werk

Keywords:

Na de COVID-19 pandemie is de overstap op hybride werkregelingen – waarbij zowel op afstand als op kantoor wordt gewerkt – centraal komen te staan. In deze discussienota wordt ingegaan op het fenomeen van hybride werkregelingen en de gevolgen daarvan voor de arbeidsomstandigheden en de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). 

Het document bevat een definitie van hybride werkregelingen in de context van modellen voor werken op afstand en onderzoekt wat de belangrijkste kenmerken ervan zijn en in welke mate er gebruik van wordt gemaakt door de Europese beroepsbevolking. Er wordt toegelicht hoe hybride werkregelingen de gevestigde normen transformeren en nieuwe kansen en uitdagingen bieden voor zowel werkgevers als werknemers.

Downloaden in: en

Aanvullende publicaties over dit onderwerp