Samenvatting - OiRA voor de beoordeling van risico’s op het werk in Frankrijk: een kwalitatief onderzoek

Keywords:

Risicobeoordeling ligt aan de basis van veiligheid en gezondheid op het werk, en de sleutel tot een geslaagde risicobeoordeling is een gestandaardiseerde, gebruiksvriendelijke benadering. Vraag maar aan de Fransen!

Een derde van alle kleine en micro-ondernemingen die momenteel gebruikmaken van de interactieve tool voor onlinerisicobeoordeling (OiRA) van EU-OSHA, is gevestigd in Frankrijk. Voordat deze ondernemingen het platform uitprobeerden, voerden zij geen systematische risicobeoordelingen uit of deden zij dat op papier.

In het verslag worden aanbevelingen aangereikt om ondernemingen optimaal te benaderen en te ondersteunen bij een beter gebruik van OiRA. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op een analyse van veertig Franse ondernemingen.   

Downloaden in: de | en | fr | lt | sk |