De risicogebaseerde strategie van de Noorse arbeidsinspectie: ondersteuning bij naleving van gezondheids- en veiligheidsvoorschriften op het werk (geval NO1)

Keywords:

De Noorse arbeidsinspectie houdt toezicht op meer dan 220 000 bedrijven op het vasteland om gezondheid en veiligheid op het werk te bevorderen. In deze casestudy wordt de risicogebaseerde strategie beschreven die de inspectie gebruikt om de inspectieplannen te optimaliseren en te realiseren.

Met behulp van een scala aan informatiebronnen, van tips tot officiële rapporten, gebruiken inspecteurs de strategie – en hun expertise – om sectoren, bedrijven en werknemers die het grootste risico lopen te benaderen. De strategie bestrijkt verschillende uitdagingen op het gebied van werkomgevingen en is in potentie ook toepasbaar in EU-lidstaten.

Downloaden in: en