Ervaringen met en leerpunten uit de COVID-19-pandemie in Noorwegen: ondersteuning bij naleving van gezondheids- en veiligheidsvoorschriften op het werk (geval NO3)

Keywords:

Toen de COVID-19-pandemie uitbrak, bleef ongeveer de helft van de Noorse werknemers op hun vaste werkplek werken. De Noorse arbeidsinspectie werd gevraagd om ondersteuning te bieden en te zorgen voor betere naleving van de nieuwe voorschriften voor infectiebeheersing

Deze casestudy schetst hoe de inspectie heeft bijgedragen aan het beperken van het risico op verspreiding van virussen door op Noorse werkplekken advies te geven over naleving, ook onder arbeidsmigranten. De inspectie heeft aanpassingen doorgevoerd in haar activiteiten en heeft een beroep gedaan op digitale platforms om zowel bedrijven als hun werknemers te bereiken.

Downloaden in: en