Aanpak van Noorwegen bij de bevordering van naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk: rol van de arbeidsinspectie en preventiediensten

Keywords:

In dit verslag worden de bevindingen gepresenteerd van onderzoek naar de rol van de Noorse arbeidsinspectie en de preventiediensten bij de bevordering van de naleving van de wet- en regelgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). Het verslag bevat een beschrijving van de huidige Noorse VGW-strategie en de resultaten van zes themaspecifieke casestudy’s.

De arbeidsinspectie heeft de afgelopen jaren, onder meer tijdens de pandemie, belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt die de promotie en de handhaving van de naleving op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk hebben verbeterd. In het verslag wordt ook ingegaan op de overdraagbaarheid van de verschillende activiteiten ter verbetering van de veiligheid en gezondheid op het werk in Noorwegen naar andere landen.

Downloaden in: en