Hoogtepunten

Terug naar highlights

Beheer van de veiligheid en gezondheid van werknemers in de vervoer- en opslagsector: publicatie van een nieuw Esener-verslag

Image

© EU-OSHA

De vervoer- en opslagsector is uitermate divers en omvat een breed scala aan rollen, zoals chauffeurs en magazijnbeheerders, om er maar enkele te noemen. Deze bedrijfstak telt meer dan tien miljoen werknemers in de EU. Een gerichte aanpak van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) is daarom van cruciaal belang.

EU-OSHA heeft een verslag gepubliceerd met als titel “Vervoer- en opslagactiviteiten – resultaten van de Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener)”, waarin het VGW-beheer in de sector onder de loep wordt genomen door de bevindingen van de drie enquêterondes (2019, 2014 en 2009) te bestuderen en vraaggesprekken te houden met vertegenwoordigers van de sector.

In het verslag worden beïnvloedende factoren vastgesteld, zoals de grootte van de onderneming, evenals de grootste risicofactoren voor werknemers, zoals langdurig zitten en het risico op ongelukken met machines. Het document gaat ook in op de meest voorkomende gezondheidsproblemen, waaronder spier- en skeletaandoeningen en geestelijke gezondheidsproblemen, en stelt beleidsaanwijzingen op maat voor om de VGW in de sector te verbeteren.

Er is ook een samenvatting van het verslag beschikbaar, en de uitgebreide enquêteresultaten voor de sector kunnen worden geraadpleegd via de Esener-tool voor gegevensvisualisatie.