Hoogtepunten

Back to highlights

De rol van preventie in betere VGW-praktijken en duurzame naleving

Image

© Dušan Cvetanović - PEXELS

Professionals in de sector veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) hebben hun praktijken aan de veranderende tijden moeten aanpassen om niet achterhaald te raken. In een nieuwe discussienota wordt de rol van preventie ter ondersteuning van de naleving van VGW-normen in de Europese Unie onder de loep genomen. Er wordt vastgesteld wat nog ontbreekt in onze huidige kennis en wat de grootste struikelblokken zijn voor VGW-werkzaamheden. Daarnaast worden de uitdagingen voor beleidsmakers en onderzoekers afgebakend.

De lidstaten hebben uiteenlopende ervaringen met VGW-diensten, zo blijkt uit analysen die zijn verricht in het kader van de Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener). De uitdagingen schuilen onder meer in de kwaliteit van de dienstverlening en het feit dat de nadruk van onafhankelijkheid is verschoven naar gevestigde bedrijfsbelangen.

Lees de discussienota Preventie en expertise ter zake in het kader van veiligheid en gezondheid op het werk in Europa

Ga naar het OSHWiki-artikel over de analyse van de bevindingen van Esener 3 met betrekking tot preventie ter ondersteuning van VGW in Europa

Ga naar de thematische rubriek Verbeteren van de naleving van VGW-voorschriften