Hoogtepunten

Terug naar highlights

De opkomst van op AI gebaseerde systemen voor werknemersbeheer: wat betekent dit voor VGW?

Image

Vector created by fullvector - freepik

Steeds meer bedrijven voeren op artificiële intelligentie (AI) gebaseerde systemen voor werknemersbeheer in om hun efficiëntie en productiviteit te verhogen of om risico’s voor de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in kaart te brengen. Het gaat bijvoorbeeld om systemen om de prestaties en de inzet van werknemers te controleren of systemen voor automatische planning en taaktoewijzing.

In een nieuw verslag wordt een overzicht gegeven van de kenmerken van deze nieuwe vormen van werknemersbeheer en de toepassing ervan in Europa, wordt onderzocht welke gevolgen zij hebben voor de werknemers en wordt een analyse gemaakt van de toepasselijke wet- en regelgeving. Het verslag bevat ook aanbevelingen voor de ontwikkeling en het gebruik van mensgerichte systemen op de werkplek. Binnenkort verschijnt een aanvullend verslag dat meer specifiek ingaat op de implicaties van dergelijke beheersystemen voor de veiligheid en gezondheid op het werk.

Lees het verslag en de samenvatting over Artificiële intelligentie in het werknemersbeheer: een overzicht

Raadpleeg de beleidsnota’s Artificiële intelligentie in het werknemersbeheer: een overzicht van definities, toepassingen en gevolgen en Artificiële intelligentie in het werknemersbeheer: wet- en regelgeving nu en in de toekomst

Raadpleeg ook andere publicaties over nieuwe vormen van werknemersbeheer

Meer over het project Digitalisering van werk