Hoogtepunten

Back to highlights

Het voorkomen van werkgerelateerde SSA’s – het nut van body en hazard mapping

Image

“Body mapping” is een manier om erachter te komen hoe werk het lichaam van werknemers kan schaden, terwijl “hazard mapping” nuttig kan zijn voor het in kaart brengen van gezondheidsrisico’s op het werk.

Bij deze interactieve technieken, die met eenvoudige hulpmiddelen kunnen worden uitgevoerd op bijeenkomsten of workshops, wordt gebruikgemaakt van de kennis en ervaring van werknemers en worden zij bij de oplossing betrokken.

De technieken kunnen helpen spier- en skeletaandoeningen (SSA’s) te voorkomen door desbetreffende risicofactoren te identificeren en zijn met name nuttig wanneer sprake is van beperkte leesvaardigheid of taalbarrières.

Ons nieuwe informatieblad bevat een stapsgewijze handleiding voor het uitvoeren van body en hazard mappings.

Download het informatieblad

Lees in onze OSHwiki meer over hazard mapping en SSA’s en body mapping voor SSA’s

Meer informatie over het voorkomen van SSA’s is te vinden op de website Gezond werk: verlicht de last

Share this on: