Hoogtepunten

Terug naar highlights

Nieuw wetgevingsvoorstel ter bescherming van Europese werknemers tegen asbest

Image

© European Parliament EMPL Committee

Op 28 september 2022 heeft de Europese Commissie een mededeling goedgekeurd en een wetgevingsvoorstel ingediend over de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest op het werk, tot wijziging van Richtlijn 2009/148/EG betreffende asbest op het werk. Deze mededeling heeft als doel de bestaande bindende grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling aan asbest te actualiseren, rekening houdend met de meest recente wetenschappelijke en technische ontwikkelingen.

Asbest is een zeer gevaarlijke kankerverwekkende stof. Ondanks het EU-verbod uit 2005 blijft het een aanzienlijke bedreiging vormen voor de volksgezondheid en voor werknemers, met name in de bouw-, onderhouds- en afvalsector. Een geïntegreerde aanpak op verschillende beleidsterreinen, waaronder veiligheid en gezondheid op het werk (VGW), is nodig om de rampzalige gevolgen ervan het hoofd te bieden.

De Commissie en EU-OSHA roepen hun netwerken en belanghebbenden op om mee te werken aan initiatieven voor een asbestvrije toekomst en de bescherming van de gezondheid en veiligheid op het werk van werknemers die mogelijk aan asbest worden blootgesteld. 

Lees het persbericht van de Europese Commissie en bekijk de hulpmiddelen.

De “praktische tools en richtsnoeren inzake gevaarlijke stoffen” van EU-OSHA bieden meer dan zeventig hulpmiddelen in verband met asbest en VGW.

In een artikel op OSHwiki worden de geschiedenis van asbest en de gezondheidseffecten ervan uitgelegd.