Hoogtepunten

Back to highlights

Nieuwe EU-enquête toont aan dat stress op de werkplek in Europa toeneemt sinds COVID-19

Image

Meer dan vier op de tien werknemers (44 %) geven aan dat zij meer stress op de werkvloer ervaren als gevolg van de pandemie, zo blijkt uit de werknemersenquête van EU-OSHA “Vinger aan de pols – Veiligheid en gezondheid op het werk na de pandemie”.

EU-OSHA publiceert de bevindingen van de enquête ter gelegenheid van de Werelddag voor geestelijke gezondheid op 10 oktober. In de enquête wordt gekeken naar stressfactoren voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van werknemers en maatregelen ter bevordering van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) die op de werkplek worden toegepast.

Bijna de helft van de respondenten (46 %) geeft aan te zijn blootgesteld aan ernstige tijdsdruk of een te hoge werkbelasting. Andere factoren die stress veroorzaken zijn slechte communicatie of samenwerking binnen de organisatie en een gebrek aan controle over het werktempo of de werkprocessen. Een aanzienlijk deel van de werknemers kampt met werkgerelateerde gezondheidsproblemen als gevolg van stress: 30 % van de respondenten geeft aan last te hebben van ten minste één gezondheidsprobleem (algemene vermoeidheid, hoofdpijn, vermoeide ogen, spierproblemen of pijn) dat door het werk is veroorzaakt of verergerd.

Praten over geestelijke gezondheid is echter geen taboe meer. Volgens 50 % van de werknemers heeft de pandemie het gemakkelijker gemaakt om op het werk over geestelijke gezondheidsproblemen te praten. Maar niet alle werknemers praten graag over hun gevoelens. Terwijl 59 % van de respondenten zegt het geen bezwaar te vinden om met een leidinggevende over geestelijke gezondheid te praten, maakt 50 % zich zorgen dat het ter sprake brengen van een psychische aandoening negatieve gevolgen kan hebben voor de carrière.

Wat betreft initiatieven en activiteiten op de werkplek om gezondheidsrisico’s te voorkomen of te verminderen, geeft 42 % van de respondenten aan dat er op de werkplek informatie en trainingen over welzijn en het omgaan met stress worden aangeboden. Ook heeft 38 % van de respondenten toegang tot counseling en psychosociale ondersteuning en bij 59 % van de respondenten worden er op het werk bewustmakings- en andere activiteiten georganiseerd om voor te lichten over veiligheid en gezondheid.