Hoogtepunten

Terug naar highlights

In zijn laatste film gaat Napo voor ons door het vuur

Image

© EU-OSHA

In de nieuwe Napo-film wordt de aandacht gevestigd op het risico van brand en explosies op de werkplek, en komen maatregelen aan bod die kunnen worden genomen om dit risico te beperken. 

Voor elke brand en explosie zijn drie elementen vereist: een ontvlambare stof (brandstof), lucht (zuurstof) en een ontstekingsbron (hitte). En een fundamenteel probleem bij het beheer van dit risico bestaat in de noodzaak van een degelijke risicobeoordeling.

Volg Napo, zijn baas en zijn collega’s op hun nieuwe avontuur, waarbij ze de basisregels voor bescherming tegen brand en explosies verkennen, leren om te gaan met riskante situaties en ondervinden welke preventieve maatregelen er moeten worden genomen. 

Weet Napo wat hij in elk scenario moet doen? Reageren zijn collega’s en hijzelf op de juiste manier? Is zijn organisatie voorbereid op het risico van brand en explosie?

Bekijk en deel de nieuwe film “Napo en ... brandalarm” om het antwoord op deze vragen te ontdekken en veiligheid op een leuke manier te helpen bevorderen.