Hoogtepunten

Terug naar highlights

Digitaalplatformwerk: meer informatie over het eerste prioriteitsgebied van de campagne “Een gezonde werkplek”

Image

© EU-OSHA

Digitaalplatformwerk is een groeiend werkgelegenheidsmodel in verschillende sectoren van de economie, waarbij betaalde arbeid wordt georganiseerd via of op een online platform. Het maakt het betreden van de arbeidsmarkt toegankelijker, met name voor sommige kwetsbare groepen, en het biedt flexibiliteit. Toch brengt het ook risico’s en uitdagingen met zich mee voor de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW), zoals intensief werk, isolement, baanonzekerheid, onduidelijke arbeidsstatus en problemen in verband met het beheer van taken en werkschema’s aan de hand van algoritmen. 

Het onderzoek van EU-OSHA naar platformwerk analyseert kansen, uitdagingen en risico’s, inventariseert verschillende soorten platformwerk, identificeert voorbeelden van beleidsmaatregelen en ondersteunt de ontwikkeling van initiatieven en praktische instrumenten om risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk te voorkomen, geïnspireerd op een reeks voorbeelden.

Bekijk het laatste nieuws en ontdek allerlei publicaties hieromtrent, zoals verslagen, casestudy’s en beleidsnota’s. Ontdek alles over veilig en gezond digitaalplatformwerk in één enkele klik!