Europese opiniepeilingen over veiligheid en gezondheid op het werk

European opinion polls on safety and health at work

Image by tookapic from Pixabay

Onze peilingen zijn voornamelijk gericht op de mening van werknemers. Wij kunnen geloofwaardige, Europabrede gegevens verzamelen over de publieke opinie over veiligheid en gezondheid op het werk (occupational safety and health, OSH).

Deelname aan de peilingen zet mensen aan het denken en helpt het bewustzijn over OSH-kwesties te vergroten. De resultaten laten zien hoe belangrijk goede OSH is, alsook de rol ervan voor de volksgezondheid en voor een succesvolle onderneming. Onze peilingen worden in heel Europa gehouden, waardoor de OSH-standpunten van een grote verscheidenheid aan mensen in aanmerking worden genomen. De resultaten helpen ons te begrijpen hoe de standpunten verschillen op basis van leeftijd, geslacht, onderwijsniveau, sector, bedrijfsomvang, enzovoort.

Peilingen kunnen daarnaast helpen bij het opsporen van nieuwe en opkomende risico's waar onderzoek naar moet worden gedaan. Idealiter helpen peilingen bij de verkenning van onderwerpen en de ondersteuning van toekomstige campagnes voor een gezonde werkplek.

Doelstellingen

Er worden peilingen gehouden om:

  • de jaarlijkse beheersplannen van EU-OSHA te ondersteunen
  • waardevolle inzichten te krijgen in de standpunten van werknemers
  • bewustzijn te creëren over OSH in heel Europa en over het verband tussen OSH en gezondheid
  • het debat over OSH aan te zwengelen
  • nuttige nationale gegevens te verstrekken aan de focal points en de samenwerking te versterken
  • OSH beter te profileren in de media

De resultaten van onze opiniepeilingen kunnen het debat en de discussies op de werkplek stimuleren en kunnen nationale en Europese beleidsmakers informeren.

Eerdere peilingen

Tot nu toe zijn er verschillende opiniepeilingen gehouden ter ondersteuning van de OSH-doelen, zoals:

  • vergroting van het bewustzijn en de kennis van werknemers over OSH
  • voorlichting geven over aanpassing aan de vergrijzende beroepsbevolking
  • bevordering van risicopreventie op de werkplek en daarbuiten
  • beter erkennen dat werkgerelateerde stress een organisatorisch probleem is

Bekijk de resultaten van eerdere peilingen:

Andere relevante Europese bronnen

Wilt u een nog completer beeld krijgen van de publieke opinie over OSH? Raadpleeg dan de volgende aanvullende informatiebronnen: