Carrièremogelijkheden

De werkomgeving van EU-OSHA is stimulerend en multinationaal. Onze kantoren zijn gevestigd in de bruisende cultuurstad Bilbao.

Hoewel de werknemers van EU-OSHA uiteenlopende profielen hebben, beschikken zij allemaal — van projectmanagers tot communicatiemedewerkers en administrateurs — over de vaardigheden, de passie en het enthousiasme die/dat we nodig hebben om de arbeidsplaatsen in Europa veiliger, gezonder en productiever te maken.

Meer informatie over een carrière bij de Europese Unie is te vinden op de website van het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO).

 

Who we employ

De banen bij EU-OSHA staan open voor onderdanen van de 27 EU-lidstaten en van IJsland, Liechtenstein en Noorwegen (partijen bij de EER-Overeenkomst).

EU-OSHA voert als werkgever een beleid van gelijke kansen. Wij heten alle sollicitanten, werknemers en stagiairs van harte welkom en maken daarbij geen onderscheid op grond van geslacht, huidskleur, ras, etnische of sociale herkomst, genetische kenmerken, taal, religie of geloofsovertuiging, politieke of andere mening, nationale minderheid, eigendom, geboorte, handicap, nationaliteit, leeftijd, seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

Reserve lists

Reserve lists are composed of candidates who successfully passed a selection procedure for specific positions (see “Vacancies – Completed).

Reserve lists are valid for a certain period and may be extended. Candidates in valid reserve list(s) may be offered a job in line with the Agency’s needs.

For some positions, EU-OSHA may use the EPSO database.

Vacancies - Open

Vacancies - Evaluation underway

Vacancies - Completed

Spontaneous applications

Wij ontvangen graag sollicitaties op specifieke vacatures of stages, maar open sollicitaties worden niet geaccepteerd.

Wij wijzen u er dan ook op dat wij voor open sollicitaties of stageverzoeken geen ontvangstbevestigingen sturen en er niet op antwoorden.

Enquiries

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze dienst Personeelszaken via recruitment at osha.europa.eu