Carrièremogelijkheden

De werkomgeving van EU-OSHA is stimulerend en multinationaal. Onze kantoren zijn gevestigd in de bruisende cultuurstad Bilbao.

Hoewel de werknemers van EU-OSHA uiteenlopende profielen hebben, beschikken zij allemaal — van projectmanagers tot communicatiemedewerkers en administrateurs — over de vaardigheden, de passie en het enthousiasme die/dat we nodig hebben om de arbeidsplaatsen in Europa veiliger, gezonder en productiever te maken.

Meer informatie over een carrière bij de Europese Unie is te vinden op de website van het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO).

 

Who we employ

De banen bij EU-OSHA staan open voor onderdanen van de 27 EU-lidstaten en van IJsland, Liechtenstein en Noorwegen (partijen bij de EER-Overeenkomst).

EU-OSHA is an equal opportunity employer. We consider candidates for employment without distinction on the grounds of gender, colour, racial, ethnic or social origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, membership of a national minority, property, birth, disability, nationality, age, sexual orientation or gender identity.

Verklaring inzake gegevensbescherming bij selectie- en wervingsprocedures van EU-OSHA: BG - CS - DA - DE - EL - EN - ES - ET - FI - FR - HR - HU - IS - IT - LT - LV - MT - NL - NO - PL - PT - RO - SK - SL - SV 

EU-OSHA is een werkgever die mannen en vrouwen gelijke kansen biedt. Wij beoordelen sollicitanten zonder onderscheid op grond van geslacht, huidskleur, ras, etnische of sociale herkomst, genetische kenmerken, taal, religie of geloofsovertuiging, politieke of andere mening, nationale minderheid, eigendom, geboorte, handicap, nationaliteit, leeftijd, seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

 

Besluit van EU-OSHA betreffende de aanwerving van arbeidscontractanten

De arbeids- en contractvoorwaarden van personeel van EU-OSHA zijn gebaseerd op het Statuut van de ambtenaren en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (RAP).

Het aangeworven personeel van het Agentschap bestaat voornamelijk uit tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten.

  Tijdelijke functionarissen

Posten voor tijdelijke functionarissen worden ingedeeld op basis van de aard en het belang van de te verrichten werkzaamheden in:

 • Administrateurs – functiegroep (AD): omvat twaalf rangen, van AD 5 tot AD 16, die overeenkomen met werkzaamheden van technische of administratieve aard, advisering en werkzaamheden op taalkundig of wetenschappelijk gebied
 • Assistenten – functiegroep (AST): omvat elf rangen, van AST 1 tot AST 11, die overeenkomen met werkzaamheden met een uitvoerend of technisch karakter en administratieve taken
 • Arbeidscontractanten

   De duur van de arbeidsovereenkomsten voor arbeidscontractanten varieert naargelang de behoeften van het Agentschap.
   Posten voor arbeidscontractanten worden ingedeeld in vier functiegroepen die overeenkomen met de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden:

 • Functiegroep IV: omvat zes rangen die overeenkomen met werkzaamheden van administratieve aard, advisering, werkzaamheden op taalkundig gebied en gelijkwaardige technische werkzaamheden
 • Functiegroep III: omvat vijf rangen die overeenkomen met uitvoerende werkzaamheden, werkzaamheden op redactioneel en boekhoudkundig gebied en gelijkwaardige technische werkzaamheden
 • Functiegroep II: omvat vier rangen die overeenkomen met kantoor- en secretariaatswerkzaamheden, kantoorleiding en gelijkwaardige werkzaamheden
 • Functiegroep I: omvat drie rangen die overeenkomen met praktische of administratieve ondersteunende werkzaamheden
 • Arbeidscontractanten met een arbeidsovereenkomst voor een periode van minimaal een jaar moeten eerst een proeftijd volbrengen. Wanneer de duur van de arbeidsovereenkomst minder dan twaalf maanden bedraagt, kan de arbeidscontractant worden vrijgesteld van de verplichting een proefperiode te volbrengen.

  Reserve lists

  Reserve lists are composed of the candidates who came for an interview at the time of the recruitment procedure for the posts listed and who obtained the best overall marks. Candidates in the reserve list may be offered contracts at a later date without subsequent selection procedure.

  For some Contract Agent positions, EU-OSHA may use the EPSO database.

  Vacancies - Open

  Vacancies - Evaluation underway

  Vacancies - Completed

  Spontaneous applications

  Wegens het grote aantal open sollicitaties dat het Agentschap ontvangt, is het voor ons helaas onmogelijk er de nodige aandacht aan te besteden. Daarom raden wij u aan uitsluitend naar aanleiding van specifieke vacatures of openbare wervingsprocedures sollicitaties in te sturen.

  Wij wijzen u erop dat wij voor open sollicitaties of stageverzoeken geen ontvangstbevestigingen sturen en er niet op antwoorden.

  Enquiries

  Neem voor vragen contact op met onze dienst Personeelszaken via recruitment at osha.europa.eu

  Schriftelijke verzoeken om inlichtingen dient u te richten aan: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, Edificio Miribilla, c) Santiago de Compostela 12 – 48003 Bilbao, Spanje

  Share this on: