E-vejledning om sunde arbejdspladser for alle aldre

E-vejledningen indeholder oplysninger om

  • håndtering af alder
  • alderssensitive risikovurderinger
  • sundhedsfremme på arbejdspladsen

og andre relevante emner for arbejdsgivere, arbejdsmiljøeksperter, HR-personale og arbejdstagere.

Den indeholder også casestudier og en ordliste med en forklaring på de hyppigst anvendte begreber.

Adgang til e-vejledning