Infoark: Lovgivningsmæssige rammer for skadelige stoffer på arbejdspladserne
22/02/2018 Type: Infoark 4 sider

Infoark: Lovgivningsmæssige rammer for skadelige stoffer på arbejdspladserne

Keywords:Kampagne 2018-2019, Farlige stoffer

Dette informationsark giver et overblik over de lovgivningsmæssige rammer for skadelige stoffer på arbejdspladser i EU med vægt på de følgende tre EU-direktiver: rammedirektivet om arbejdsmiljø, direktivet om kemiske agenser og direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener.

Der er skitseret syv trin til risikoforebyggelse, og der tilbydes en række gratis interaktive e-værktøjer, som gør det lettere at foretage risikovurderinger, såsom OiRA.

Stopprincippet, forebyggelseshierarkiet og de foranstaltninger, der skal træffes efter fareidentifikation, præsenteres også.

Downloads
download

Yderligere publikationer om dette emne