Informationskampagne vedrørende eksponering for kræftfremkaldende stoffer — "No Time to Lose"

Keywords:

Dette casestudie fokuserer på, hvordan arbejdsmiljøinstituttet organiserede kampagnen "No Time to Lose" til bekæmpelse af arbejdsbetinget kræft. Med støtte fra over 220 organisationer og samarbejde med partnere i hele verden lykkedes det kampagnen at opnå international gennemslagskraft, og over 100 højt profilerede virksomheder forpligtede sig til kampagnens indsats for håndtering af eksponeringer på arbejdspladsen. Til succesfaktorerne hørte omhyggelig planlægning og grundige høringer, samt inddragelsen af feedback fra målsektorer i kampagnematerialet. Kampagnens succes er til dels resultatet af en løbende evaluering. Kampagnen dækker vigtige risikofaktorer, såsom emissioner fra dieselmotorer, asbest, solstråling og krystallinsk silica.

Download in: en