Økonomi og budget

EU-OSHA finansieres af Den Europæiske Union.

Hvert år tildeles EU-OSHA midler fra EU's budgetmyndighed, som består af Europa-Parlamentet (direkte valgte EP-medlemmer) og Rådet for Den Europæiske Union (repræsentanter for de 27 medlemsstaters regeringer).

EU-OSHA kører også specifikke projekter, som EU øremærker særskilte midler til. Som eksempel kan nævnes et omfattende pilotprojekt om sikkerhed og sundhed for ældre medarbejdere og ét, der omhandler sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i de europæiske naboskabs- og partnerskabslande.

Forsvarlig økonomisk forvaltning

Gennemførelsen af EU-OSHA's budget styres af finansforordningen, som sikrer gennemsigtighed og ansvarlighed.

EU-OSHA benytter et aktivitetsbaseret forvaltnings- og budgetsystem, som gør det muligt at overvåge omkostningerne ved aktiviteterne nøje. Dette hjælper med at sikre, at agenturet udnytter sine ressourcer bedst muligt.

Læs finansforordningen vedrørende Det Europæiske Arbejdsmiljøagenturs budget (kun på engelsk).

Økonomi- og budgetoplysninger fordelt på regnskabsår