Bestyrelsen og forretningsudvalget

Hvem er de vigtigste beslutningstagere i EU-OSHA?

Bestyrelsen

Bestyrelsen fastlægger agenturets strategi og mål, og holder den administrerende direktør ansvarlig. Den er underlagt reglerne i grundforordningen og forretningsordenen. Bestyrelsen udnævner den administrerende direktør og vedtager følgende centrale dokumenter:

Bestyrelsens medlemmer udnævnes i overensstemmelse med EU-OSHA's grundforordning. Rådet udpeger repræsentanter for de tre hovedinteressegrupper – myndigheder, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer – for hver medlemsstat. Europa-Kommissionen udpeger sine egne medlemmer, og Europa-Parlamentet udpeger en uafhængig ekspert.

Formandskabet for bestyrelsen skifter hvert år mellem repræsentanterne for de tre hovedinteressegrupper. Bestyrelsen sammentræder to gange om året, og mødereferaterne er offentligt tilgængelige, se bestyrelsens medlemmer, herunder oplysninger om interesser og resumé af CV'er.

Bestyrelsens forretningsudvalg

Dette er en mindre styringsgruppe bestående af 8 bestyrelsesmedlemmer. Det træder sammen tre gange om året for at føre tilsyn med udarbejdelsen og gennemførelsen af bestyrelsens beslutninger. Også referaterne af forretningsudvalgets møder er offentligt tilgængelige (se nedenfor).

Se forretningsudvalgets medlemmer og suppleanter.