You are here

Bestyrelsen og forretningsudvalget

Bestyrelsen

Bestyrelsen fastsætter agenturets strategier og mål og holder direktøren ansvarlig. Den er bundet af forordningen om agenturets oprettelse og forretningsordenen. Bestyrelsen udnævner direktøren og vedtager følgende nøgledokumenter:

Medlemmerne af bestyrelsen udnævnes i overensstemmelse med forordningen om oprettelse af EU-OSHA. Rådet udnævner repræsentanter for de tre interessegrupper – statslige myndigheder, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer – for hver medlemsstat. Europa-Kommissionen udnævner sine egne medlemmer.

Bestyrelsesformandsposten roterer mellem repræsentanterne for de tre interessegrupper hvert år. Bestyrelsen holder møde to gange om året, og referaterne af møderne er offentligt tilgængelige, se medlemmer af bestyrelsen og deres suppleanter, herunder interesseerklæringer og sammendrag af CV'er.

Bestyrelsens forretningsudvalg

Dette er en mindre styringsgruppe, som består af 11 bestyrelsesmedlemmer. Den mødes tre gange om året for at føre tilsyn med udarbejdelsen og gennemførelsen af bestyrelsens beslutninger. Referatet af møderne i forretningsudvalget er også offentligt tilgængelige (se nedenfor).

Se medlemmerne af forretningsudvalget og suppleanterne.