Večjezični tezaver agencije EU-OSHA s terminologijo za področje varnosti in zdravja pri delu navaja hierarhično združene besede. Vključuje sopomenke in protipomenke teh besed ter nekatere definicije.

Prenesi
InfoPrenesite si vse izraze iz tezavra EU-OSHA v Excelovi obliki. V polju izberite jezik.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62117E

Info -

ocena tveganja

Definition:

postopek za oceno sprejemljivosti rezultatov analize tveganja na podlagi osebnih ali skupnih meril

Context: Info
Context:

Da se ocena tveganja osredotoči na najbolj pomembna tveganja, se nevarnosti razvrstijo glede na ocenjeno tveganje, ki izhaja iz njih. Na podlagi strokovne presoje ni treba nadalje analizirati nevarnosti, povezanih s širše sprejetimi tveganji, vendar jih je treba navesti v evidenci nevarnosti.

Term reference

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 402/2013 o skupni varnostni metodi za ovrednotenje in oceno tveganja ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 352/2009, CELEX:32013R0402/SL

Translations

 • Български: оценка на риска
 • Čeština: hodnocení rizik
 • Dansk: risikovurdering
 • Deutsch: Risikobewertung
 • Ελληνικά: αξιολόγηση κινδύνου
 • English: risk evaluation
 • Español: evaluación del riesgo
 • Eesti: riskihindamine
 • Suomi: riskinarviointi
 • Français: évaluation du risque
 • Hrvatski: procjena rizika
 • Magyar: kockázatértékelés
 • Íslenska: áhættugreining
 • Italiano: valutazione dei rischi
 • Lietuvių: rizikos vertinimas
 • Latviešu: riska novērtēšana
 • Malti: evalwazzjoni tar-riskju
 • Nederlands: risico-evaluatie
 • Norsk: risikoevaluering
 • Polski: ocena ryzyka
 • Português: avaliação dos riscos
 • Română: evaluare de risc
 • Slovenčina: posudzovanie rizík
 • Slovenščina: ocena tveganja
 • Svenska: riskbedömning