Večjezični tezaver agencije EU-OSHA s terminologijo za področje varnosti in zdravja pri delu navaja hierarhično združene besede. Vključuje sopomenke in protipomenke teh besed ter nekatere definicije.

Prenesi
InfoPrenesite si vse izraze iz tezavra EU-OSHA v Excelovi obliki. V polju izberite jezik.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

29606D

Info -

REACH

Translations

 • Български: REACH
 • Čeština: REACH
 • Dansk: REACH
 • Deutsch: REACH
 • Ελληνικά: REACH
 • English: REACH
 • Español: REACH
 • Eesti: REACH
 • Suomi: Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annettu asetus, REACH-asetus
 • Français: REACH
 • Hrvatski: Uredba REACH
 • Magyar: REACH
 • Íslenska: REACH
 • Italiano: REACH
 • Lietuvių: Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai
 • Latviešu: REACH
 • Malti: REACH
 • Nederlands: REACH
 • Norsk: REACH
 • Polski: rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów (reach)
 • Português: REACH
 • Română: REACH
 • Slovenčina: nariadenie REACH
 • Slovenščina: REACH
 • Svenska: Reach