Rehabilitacija in vrnitev na delo ‒ Raziskovalni pregled

Keywords:

Evropska delovna sila se stara. Starejši delavci so mnogo bolj izpostavljeni tveganju zgodnje invalidske upokojitve in dolgotrajne bolniške odsotnosti, to pa je posledično povzeano z visoimi stroški. Cilj pregleda je zagotoviti najnovejši povzetek spoznanj v zvezi s sistemi, programi in ukrepi na področju poklicne rehabilitacije in vrnitve na delo ter z njihovimi različnimi sestavnimi deli. Analizirani so novi dokazi glede učinkovitosti ukrepov ter preučeni dejavniki, ki so temelj uspešne in trajnostne rehabilitacije in ponovnega vključevanja na delo.

Prenesiin: en