Nizozemska: Zmanjšanje izpostavljenosti delavcev škodljivemu prahu v poljedelstvu

Keywords:
Priznanja za dobro prakso v okviru kampanje za zdravo delovno okolje za obdobje 2018–2019
Nagrajena organizacija 

Kmetijski delavci so lahko izpostavljeni škodljivemu prahu iz kristalnega kremena iz tal, kar predstavlja tveganje za zdravje.

Manjše nizozemsko kmetijsko podjetje Manssholt BV je v sodelovanju s panožnim zdravstvenim zavodom za zdravje pri delu obravnavalo izpostavljenost prahu pri prebiranju krompirja z izvajanjem različnih skupnih tehničnih in organizacijskih ukrepov za zmanjšanje količine prahu. Opremo in postopke so postopoma spremenili, da bi stroške časovno porazdelili, kupili so tudi sesalnik in električne viličarje, s čimer so zmanjšali izpostavljenost izpušnim plinom iz dizelskih motorjev, delavci pa so bili aktivno vključeni v iskanje in izvajanje rešitev.

Pristop podjetja Mansholt BV je dober primer, kako lahko malo podjetje z omejenimi viri resnično izboljša varnost in zdravje delavcev.

Prenesi in: en | is | nl |