Letno poročilo za leto 2016

Keywords:

Leto 2016 je bilo za Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) pomembno leto za razširjanje sporočil, ki izhajajo iz več vodilnih projektov. Med njimi je razširjanje rezultatov druge izdaje Evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-2) ter začetnih izsledkov projekta o varnosti in zdravju v mikro- in malih podjetjih.

Obširni projekt, ki ga je naročil Evropski parlament, z naslovom „Bolj varno in zdravo delo za vse starosti, varnost in zdravje pri delu v okviru staranja delovne sile“ se je iztekel, ugotovitve pa so bile uporabljene v kampanji Zdravo delovno okolje za vse generacije, ki ima za seboj zelo uspešno leto in ki je uvedla uporabniku prijazen e-priročnik ter orodje za vizualizacijo podatkov.

Prenesi in: en

Dodatne publikacije o tej temi