Samenvatting Werken met chronische aandoeningen aan het bewegingsapparaat – advies voor goede praktijken

Keywords:

In dit verslag wordt uitvoerig ingegaan op werken met chronische aandoeningen aan het bewegingsapparaat (spier- en skeletaandoeningen, SSA’s) en worden duidelijk de voordelen naar voren gebracht van het in staat stellen van personen met chronische aandoeningen om te blijven werken.

Het belang van het ontwikkelen van inclusieve werkplekken wordt benadrukt en er worden beginselen opgesteld voor het omgaan met chronische SSA’s, met een sleutelrol voor preventie, vroege interventie en doeltreffende, participatieve rehabilitatie- en re-integratieplanning.

In de voorbeelden van goede praktijken komt een breed scala aan aanpassingen op het werk aan bod waarmee personen met SSA’s kunnen worden geholpen, van het invoeren van flexibele werktijden tot het aanbieden van de juiste hulpmiddelen en ergonomische uitrusting. Dit uitgebreide praktische advies wordt aangevuld met bredere aanbevelingen voor beleidsmakers.

 

Downloaden in: bg | en | et | fr | hr | hu | is | it | mt | pl |