Summary - Geavanceerde robotica, artificiële intelligentie en geautomatiseerde taken: definities, gebruik, beleidsmaatregelen en strategieën en de verhouding ervan tot veiligheid en gezondheid op het werk

Keywords:

Op artificiële intelligentie (AI) gebaseerde systemen en geavanceerde robotica veranderen de aard en uitvoering van menselijke arbeid. In dit verslag worden op AI gebaseerde systemen en geavanceerde robotica voor het automatiseren van taken getypeerd en gedefinieerd. Er wordt ook ingegaan op de verdeling ervan over verschillende sectoren en de taken die het meest door deze ontwikkelingen worden getroffen.

Daarnaast worden in het verslag de bestaande en mogelijke andere toepassingen van deze technologieën in kaart gebracht, en wordt een overzicht geboden van de nationale en internationale beleidsmaatregelen, strategieën en programma’s die verband houden met de betreffende systemen voor het automatiseren van taken en veiligheid en gezondheid op het werk. 

Downloaden in: de | en | es | fr | no | ro | sk |