Robot voor geautomatiseerde mestreiniging ten behoeve van de hygiëne in de veehouderij (ID11)

Keywords:

In de voedingsmiddelenindustrie ligt de toekomst in duurzame productie. De in deze casus onderzochte Nederlandse techontwikkelaar richt zich op landbouwmachines in de melkveehouderij.

Zijn producten worden gebruikt in meer dan 45 landen binnen de EU en over de hele wereld. Zijn autonoom rijdende robot is in staat om de hygiënenormen in koestallen te handhaven en is gespecialiseerd in het reinigen van mest.

De paradigmaverschuiving als gevolg van deze innovatie zou ertoe kunnen leiden dat landbouwers niet langer voldoen aan het traditionele beeld van een handarbeider, om in plaats daarvan meer de rol en de verantwoordelijkheden van een manager te krijgen binnen het landbouwbedrijf.

Downloaden in: en

Aanvullende publicaties over dit onderwerp