Software voor artificiële intelligentie ter ondersteuning van artsen bij diagnostische colonoscopietaken (ID9)

Keywords:

Op artificiële intelligentie (AI) gebaseerde systemen kunnen grote voordelen opleveren voor de geneeskunde en de preventieve gezondheidszorg, zoals blijkt uit het voorbeeld van een kankercentrum in Midden-Duitsland.

Tijdens een colonoscopie worden met de ingebouwde camera van de colonoscoop opnamen gemaakt, die vervolgens worden geanalyseerd met behulp van AI-detectiesoftware. Omdat een nauwkeurige diagnose van levensbelang is, vormt AI een aanvulling op, maar geen vervanging van de primaire rol van artsen in de patiëntenzorg.

Niettemin opent AI een wereld van mogelijkheden voor doktersconsulten op afstand, chirurgische robots, zorg op afstand en het gebruik van geautomatiseerde systemen om geneesmiddelen te verstrekken.

Downloaden in: en

Aanvullende publicaties over dit onderwerp