Psychosociale factoren bij de preventie van werkgerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat

Keywords:

Hoewel fysieke risicofactoren op de werkplek doorgaans de grootste invloed hebben op het risico van aandoeningen aan het bewegingsapparaat, kunnen ook psychosociale factoren op de werkplek aanzienlijk bijdragen aan het risico op de ontwikkeling van aandoeningen aan het bewegingsapparaat en aan het verergeren van een reeds bestaand probleem.

In deze PowerPoint-presentatie wordt onderzocht hoe psychosociale factoren en aandoeningen aan het bewegingsapparaat met elkaar in verband kunnen worden gebracht en worden nuttige aanbevelingen gedaan om het probleem aan de bron te identificeren en preventieve maatregelen te ontwikkelen.

Downloaden in: cs | en | fr | hu | nl | pl | pt | ro | sv |