Veiligheid en gezondheid op het werk als sleutelfactor voor het aantrekken van nieuw personeel

Keywords:
De COVID-19-pandemie heeft de verwachtingen en attitudes met betrekking tot veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) en daarmee verband houdende beleidsmaatregelen en praktijken beïnvloed. Daarom neemt VGW een grotere plaats in bij de aanwerving van nieuw personeel en werkzoekenden. In deze discussienota wordt ingegaan op de algemene veranderingen op het gebied van aanwerving en personeelsbeleid, met name wat betreft de wijze waarop werknemers bij voorkeur naar een baan zoeken en de wijze waarop hun verwachtingen en attitudes ten aanzien van werkgevers zijn veranderd. Geanalyseerd wordt hoe belangrijk VGW is voor het werkgeversimago en voor de werving van de juiste kandidaten. Eveneens worden aanbevelingen gedaan op basis van de besproken resultaten en onderwerpen.
Downloadenin: en | mt |