Factsheet 51 - Asbest in de bouw

Keywords:

Bouwvakkers, onderhoudswerkers en schoonmakers kunnen het risico lopen aan asbest te worden blootgesteld. In deze factsheet wordt uitgelegd wat asbest is, wat de gevolgen van asbest voor de gezondheid kunnen zijn, wie er gevaar loopt en waar asbest kan worden aangetroffen. De verwijdering van asbest wordt niet behandeld. Er komen enkele goede basispraktijken ten aanzien van beheer van gebouwen aan de orde, maar gedetailleerde richtsnoeren kunnen niet worden aangereikt. U wordt aangeraden contact op te nemen met de bevoegde instantie of andere organen wanneer u vermoedt dat u op het werk aan asbest wordt blootgesteld.

Downloadenin: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | sk | sl | sv |