Factsheet 43 - Genderdimensie in de risicoanalyse

Keywords:

Er zijn voortdurend inspanningen nodig om de arbeidsomstandigheden van mannen en vrouwen te verbeteren. Een genderneutrale benadering van risicoanalyse en preventie kan ertoe leiden dat risico’s voor vrouwelijke werknemers worden onderschat of zelfs helemaal genegeerd. Wanneer we aan gevaren op het werk denken, denken we eerder aan mannen werkzaam in gebieden met een grote kans op ongevallen, zoals bouwterreinen of een vissersvaartuig, dan aan vrouwen in de gezondheidszorg en de sociale zorg of in nieuwe gebieden zoals callcentra. Een zorgvuldige beoordeling van reële werkomstandigheden laat zien dat vrouwen en mannen op het werk met aanzienlijke risico’s te maken kunnen hebben. Door banen gemakkelijker te maken voor vrouwen worden ze ook gemakkelijker voor mannen. Het is derhalve belangrijk genderthema’s op te nemen in risicoanalyses van de werkplek. Integratie van genderthema’s in risicopreventie vormt nu een doelstelling van de Europese Gemeenschap. Onderstaande tabel geeft voorbeelden van gevaren en risico’s die zijn gevonden op werkplekken waar voornamelijk vrouwen werkzaam zijn.

Downloaden in: da | de | el | en | es | et | fi | fr | it | nl | pl | pt | sk | sv |