Blootstelling aan biologische agentia en daarmee samenhangende gezondheidseffecten in de sectoren afvalverwerking en waterzuivering

Keywords:

Deze discussienota bevat de bevindingen van onderzoek naar de risico’s van biologische agentia voor werknemers in de sectoren afvalverwerking en waterzuivering. In de EU wordt steeds meer afval geproduceerd en werknemers in deze sectoren worden vaak blootgesteld aan potentieel schadelijke micro-organismen, zoals bacteriën, virussen en schimmels. In de discussienota wordt gekeken naar de oorzaken en gezondheidseffecten van een dergelijke blootstelling en wordt onderzocht hoe veranderingen in de aanpak van afvalverwerking van invloed zijn op de risico’s waaraan werknemers worden blootgesteld. Interviews met deskundigen en focusgroepen met werknemers leverden een bijdrage aan de verzameling van informatie over beleidsmaatregelen die kunnen helpen om de risico’s te beperken, zoals voor groepen werknemers met een verhoogd risico.

Downloaden in: de | el | en | fr | lt | lv | mt |